តួអង្គគំនូរជីវចលទាំង ៧ ដែលអ្នកចង់ស្រលាញ់ដើម្បីលេងហ្គេមអេហ្វភីអេសជាមួយនឹងជីវិតពិត